Binden vanuit de basis

U bevindt zich hier: Home | Binden vanuit de basis

Binden vanuit de basis

11 mei 2012

Een van de conclusies uit het rapport is dat goede coördinatie van vrijwilligerswerk binnen zorgorganisaties steeds belangrijker is. Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector staan minder onder druk. De coördinatoren hebben nog wel veel taken op hun bord. Zoals het opstellen van een actueel vrijwilligersbeleid, waar ze nauwelijks aan toekomen.

Ook het opzetten van projecten met externe partijen als scholen, overheden, welzijnsorganisaties en bedrijven kost veel tijd. De uren die coördinatoren tot hun beschikking hebben, wisselen sterk, evenals hun functieniveau. Dit blijkt uit het rapport ‘Binden vanuit de basis. Onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties’ van Vilans en MOVISIE. 

Contactpersonen op de werkvloer

“Het vrijwilligerswerk in de zorg heeft te maken met allerlei beleidswijzigingen en bezuinigingen. We zagen dat de positie van coördinator vrijwilligerswerk onder druk kwam te staan. Er was veel onrust. Vandaar dit onderzoek”, aldus Jolanda Elferink, onderzoeker bij MOVISIE. “Gelukkig lijkt de onzekerheid af te nemen: 2/3 van de coördinatoren is tevreden over de invulling van de functie. Wellicht neemt de tevredenheid toe, doordat coördinatoren hulp krijgen. Inmiddels werkt 62% van de organisaties met contactpersonen, die vrijwilligers op de werkvloer begeleiden. Een goede ontwikkeling, want betere samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers zorgt voor betere zorg en meer tevredenheid.”

Coördinatoren binden vooral vanuit de basis

Coördinatoren blijken weinig toe te komen aan het ontwikkelen van beleid (26%), of aan werknemers-(25%) en wijkgericht vrijwilligerswerk (19%). Ze zijn vooral bezig aan de basis om vrijwilligers te vinden en te binden aan de organisatie en aan de vele vragen van cliënten en op afdelingen te kunnen voldoen. Coördinatoren vervullen een rol als begeleider, adviseur, vertrouwenspersoon en aanjager. De verschillen onderling zijn groot: elke instelling vult het anders in.

Vertegenwoordiging kan veel vormen hebben

Vilans en MOVISIE hebben ook onderzoek gedaan naar het functioneren van vrijwilligersraden. Slechts 12% van de instellingen heeft een vrijwilligersraad. Opvallend is dat 19% van de coördinatoren in instellingen wel een raad zouden willen hebben. Elferink: “Dat is een laag percentage. Maar zoals ook uit de interviews blijkt die we gehouden hebben, zijn vrijwilligers lang niet altijd enthousiast over deze formele vorm van inspraak. Ze geven liever op andere manieren hun mening. Bijvoorbeeld in een groepsgesprek met vrijwilligers of via een enquête.”

Ontwikkeling handreiking 2.0

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen van een handreiking voor organisatie en coördinatie van vrijwilligerswerk. Voor die handreiking start Zorg Beter met Vrijwilligers een discussie op internet via de LinkedIn groep ZorgVrijwilliger en Twitter. Het gaat onder meer over handzame organisatiemodellen en differentiatie in functies. Coördinatoren, vrijwilligers, cliënten, familie, verzorgenden, managers, iedereen kan zich deelnemen.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestond uit een digitale enquête, waaraan 322 vrijwilligerscoördinatoren deelnamen, aangevuld met interviews in zorgorganisaties. Het ministerie van VWS financierde het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door MOVISIE, kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling en Vilans, kennisinstituut voor langdurende zorg. Zij werken samen in het project Zorg Beter met Vrijwilligers aan verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en de omgang met vrijwilligers.

Rapport Binden van uit de basis (pdf)

Enkele belangrijke cijfers uit het rapport

Functieniveau en taken

 • Ruim een derde (36%) 1  van de coördinatoren heeft een functie op MBO niveau (40, beroepsprofiel AGORA, Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk), eveneens een derde(35%) op HBO niveau (45) en 15% op HBO+ niveau (50).
 • Een derde (29%) van de coördinatoren bekleedt geen andere functie. De rest combineert de functie wel. Het merendeel met activiteitenbegeleiding. 
 • Een kwart (23%) van de coördinatoren houdt zich bezig met beleidszaken. 
 • De taken van een coördinator vrijwilligerswerk liggen voornamelijk op het terrein van ‘organiseren’, maar ook ‘ontwikkelen’ en ‘coördineren’ wordt vaak genoemd. ‘Ondernemend vrijwilligerswerk’ is minder aan de orde.
 • Bij 68% van de respondenten zijn er contactpersonen voor vrijwilligers op de werkvloer.

Uren en aantal vrijwilligers

 • Een relatief hoog percentage van de respondenten geeft aan slechts 0-4 uur per week beschikbaar te hebben voor de coördinatietaken (21%).
 • Eveneens 21% heeft 13 tot 18 uur tot zijn of haar beschikking voor coördinatie van het vrijwilligerswerk.
 • Meer dan de helft van de coördinatoren (53%) coördineert tussen de 51 en 200 vrijwilligers. 
 • Een vijfde (19%) coördineert meer dan 300 vrijwilligers.

Vrijwilligersraad

 • 84% van de respondenten geeft aan dat er geen vrijwilligersraad is binnen de organisatie.
 • Slechts bij 12% van de respondenten is er wel een vrijwilligersraad. 
 • 4% heeft het wel geprobeerd, maar er bleek geen animo voor en 19% wil alsnog een raad gaan opzetten.

Veranderingen en tevredenheid

 • De functie coördinator vrijwilligerswerk is bij 28% veranderd door bezuinigingen de afgelopen twee jaar, bij 35% vanwege belangrijke beleidswijzigingen van de organisatie en bij 19% door de invoering van zorgzwaartepakketten.
 • Top vier van veranderingen in de taken: meer tijd kwijt aan coördinatie van geleide vrijwilligers (53%), meer tijd kwijt aan werving nieuwe vrijwilligers (42%), een groter takenpakket (41%) en meer overleg en coördinatie met externen (37%). 
 • 61% van de respondenten is tevreden met de huidige invulling van functie coördinator vrijwilligerswerk, 31% is ontevreden. 
 • Wat hebben coördinatoren nodig om de coördinatie van vrijwilligers te verbeteren? Top vier: meer uren voor de coördinatie van vrijwilligers (50%), meer draagvlak in de organisatie (39%), meer uitvoerende ondersteuning (36%) en scholing voor de coördinator (35%).

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.