Zorg beter met vrijwilligers Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site. en-us http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/rss.rss (c) 2019 Generated by SmartInstant Mededelingen uit het veld http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Mededelingen-uit-het-veld.html m.nooij@vilans.nl (Merel Nooij) Wed, 02 Dec 2015 14:54:50 GMT Drie mededelingen uit het veld over onder andere literatuurtips. GUID-ADDBBD651B744C73BD8AD672F1A44DE8 7 december: Nationale Vrijwilligersdag http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv.net?id=8909 m.nooij@vilans.nl (Merel Nooij) Wed, 02 Dec 2015 12:43:10 GMT Staatssecretaris Van Rijn reikt op de Nationale Vrijwilligersdag de 'Meer dan handen' vrijwilligersprijzen 2015 uit GUID-32475412261B4030B0D998FF7D6196C6 Koning bezoekt vrijwilligersacademie Amsterdam http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/koning-bezoekt-vrijwilligersacademie-Amsterdam.html j.bergsma@vilans.nl (Jan Willem Bergsma) Mon, 02 Feb 2015 09:41:57 GMT De koning sprak tijdens het bezoek vrijwilligers en andere betrokkenen over de vrijwilligerstrainingen en plannen op dat gebied voor de toekomst. GUID-D3417F1EDF404FC6980A8FDC6FCA8DA3 Toekomstagenda Informele zorg http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/toekomstagenda-informele-zorg.html l.bal@vilans.nl (Lisa Bal) Wed, 26 Nov 2014 13:42:06 GMT Hoe kunnen we de zorg van iemand die thuis blijft wonen, beter vormgeven met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers? GUID-35BFE22EA38546E1A2EE679D12120063 Resultaten pilot 'Een goede buur!' nu beschikbaar http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Resultaten-pilot-Een-goede-buur!-nu-beschikbaar.html l.bal@vilans.nl (Lisa Bal) Wed, 30 Jul 2014 14:31:34 GMT Pilot van STMG en Vilans richt zich op versterking van relatie van thuiszorg met informele zorg GUID-560AEE3C2BDB49A78262138EF6DEEC8A Palliatieve en terminale zorg http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv.net?id=6964 l.damste@vilans.nl (Lonneke Damsté) Mon, 28 Jul 2014 15:21:47 GMT Nieuwe ontwikkelingen in de zorg maken dat ook vragen van cliënten veranderen. En die veranderende vraag, heeft ook impact op de hulp en ondersteuning. GUID-9B59B7D6A9CF4933B9C56745DD037C57 Subsidie voor implementatie tools voor vrijwilligers http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Subsidie-voor-implementatie-tools-voor-vrijwilligers.html l.bal@vilans.nl (Lisa Bal) Mon, 16 Jun 2014 13:52:16 GMT Organisaties die een subsidieaanvraag willen indienen voor het programma Zorg Beter met Vrijwilligers kunnen hierbij ondersteuning ontvangen van Vilans en Movisie. GUID-A05B85769F824E6786F9368679BC7FF3 Nieuw: In voor Mantelzorg http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Nieuw-In-voor-Mantelzorg.html l.bal@vilans.nl (Lisa Bal) Tue, 27 May 2014 10:51:28 GMT Vilans en Movisie bieden zorgorganisaties advies op maat om de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. GUID-FD8A18C1173C424F8A78A08A3E45C9A8 Kwetsbare ouderen gebruiken minder zorg door steun van vrijwilligers http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv.net?id=5746 m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Mon, 10 Feb 2014 11:11:37 GMT Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat het project Motto het welzijn en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen verhoogt, waardoor zorgconsumptie afneemt. GUID-EF9D55273BBA4D908B492D89952A2B2B Nieuwe website Expertisecentrum Mantelzorg http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Nieuwe-website-Expertisecentrum-Mantelzorg.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Thu, 23 Jan 2014 10:37:31 GMT Vernieuwd website biedt praktische instrumenten, actuele themadossiers, opiniërende artikelen en weblogs waardoor professionals mantelzorgers goed kunnen ondersteunen. GUID-87F3C7C5952F4B6EA0B4634846C47CE5 'Explanimation' Hervorming Langdurige Zorg http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Explanimation-Hervorming-Langdurige-Zorg.html j.hoogenboom@vilans.nl (Joke Hoogenboom) Wed, 22 Jan 2014 10:21:36 GMT Bekijk het filmpje van VWS waarin door middel van 'sneltekenen' de Hervorming Langdurige Zorg nogmaals wordt toegelicht. Ingesproken door Martin Van Rijn. GUID-A8ACD5831D284F788B5F9E1B3E35E4B1 Meer contact met mantelzorgers http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv.net?id=5582 m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Tue, 17 Dec 2013 15:50:17 GMT Vooral mantelzorgers die niet inwonen bij de zorgvrager hebben er behoefte aan om informatie uit te wisselen met professionele hulpverleners. GUID-EFD13B287BFE4AAE8F01B7A54B3A5FD2 Snapt u de hervorming in de langdurende zorg nog? http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv.net?id=5542 m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Fri, 06 Dec 2013 14:58:39 GMT Handige overzichtskaart van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft vereenvoudige weergave van de hervormingen. GUID-186623958B1144C182921C321E8ECFA0 'Zorg ook goed voor je vrijwilligers' http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Zorg-beter-met-vrijwilligers-Actueel-Zorg-beter-met-vrijwilligers-Nieuws-Zorg-ook-goed-voor-je-vrijwilligers.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Tue, 26 Nov 2013 14:00:05 GMT Veel wetenswaardigheden, tips, mooie inzichten en praktische handvatten om gestructureerd met de inzet van vrijwilligers in zorgorganisaties aan de slag te gaan. GUID-CE3564FBC14F49F49DA43D57EBA8398A Zorg Beter met Vrijwilligers: wat is er bereikt? http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Zorg-Beter-met-Vrijwilligers-wat-is-er-bereikt.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Thu, 21 Nov 2013 12:13:35 GMT Deelnemers zijn erin geslaagd om verbeteringen te implementeren, te verankeren en uit te rollen binnen de eigen organisaties. GUID-F000E9596F05418680133FFC95D821D0 Bredase vrijwilligersorganisaties bundelen krachten http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv.net?id=5229 m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Tue, 29 Oct 2013 11:43:50 GMT Zorgvoorelkaar Breda is centraal aanspreekpunt voor uiteenlopende zorgvragen in Breda en biedt passende hulp bij de stijgende vraag naar informele zorg. GUID-A1574ADA62CE4CF7B93964079CB9C3EE 'Vrijwilligerswerk verlengt je leven en maakt gelukkiger' http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Vrijwilligerswerk-verlengt-je-leven-en-maakt-gelukkiger.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Mon, 16 Sep 2013 14:30:49 GMT Vrijwilligerswerk doen is goed voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Suzanne Richards van de University of Exeter Medical School in Groot-Brittannië. GUID-5A1B30DE0D62471EBBAB5ACDD3D9AEF8 Hoe ziet familieparticipatie er in de praktijk uit? http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Hoe-ziet-familieparticipatie-er-in-de-praktijk-uit.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Tue, 20 Aug 2013 16:58:11 GMT Commotie: Zorgorganisatie Vierstroom 'verplicht' mantelzorgers om voor hun naaste(n) te zorgen. Maar waar gaat de discussie eigenlijk over? GUID-50979773E1894E88B046BC6497EDE0AD Van Rijn: 'Luister naar vragen mantelzorger' http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Van-Rijn-Luister-naar-vragen-mantelzorger.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Thu, 08 Aug 2013 14:31:34 GMT Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) roept in zijn kamerbrief gemeenten en zorgverleners op beter te luisteren naar de behoeften en vragen van mantelzorgers en vrijwilligers. GUID-9004C6ECFC4541168718B61CEC900305 Eerste pilot De Wenstafel succesvol http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Eerste-pilot-De-Wenstafel-succesvol.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Wed, 07 Aug 2013 11:30:55 GMT Onder genot van een pot thee in een zorginstelling de wensen van bewoners bespreken en vervullen. De Wenstafel zoekt twee nieuwe pilotplaatsen! GUID-F4F789F0ACAD43A19212889F2726C858 'Al veel mensen verlenen informele zorg' http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Al-veel-mensen-verlenen-informele-zorg.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Mon, 05 Aug 2013 12:19:09 GMT Literatuurstudie van Sociaal en Cultureel Planbureau naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg GUID-919233E2557B48A1AC66E6C10E66F8AA Informele zorg en ondersteuning in de langdurende zorg: wat zijn de kosten en baten? http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Informele-zorg-en-ondersteuning-in-de-langdurende-zorg-wat-zijn-de-kosten-en-baten.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Thu, 04 Jul 2013 11:31:13 GMT De business case Informele zorg die Vilans ontwikkelde geeft inzicht in alle kosten en baten van investering in informele zorg. GUID-CA1E46A216044C96BEDD253B4D645F3C Zorg Beter met Vrijwilligers stimuleert integrale samenwerking met vrijwilligers http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Zorg-Beter-met-Vrijwilligers-stimuleert-integrale-samenwerking-met-vrijwilligers.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Fri, 22 Mar 2013 11:20:12 GMT Met het project van Vilans en MOVISIE creëren zorgorganisaties een vaste plek voor vrijwilligers in de organisatie. GUID-E2A4E30E2C4A46C8BB1920B6CADBB335 Binden vanuit de basis http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Binden-vanuit-de-basis.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Thu, 29 Nov 2012 20:59:45 GMT Een van de conclusies uit het rapport is dat goede coördinatie van vrijwilligerswerk binnen zorgorganisaties steeds belangrijker is. GUID-39A37E39242E4805B08702899AC97D27 Grenzen verleggen http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Grenzen-verleggen.html m.vmansom@vilans.nl (Maaike van Mansom) Thu, 29 Nov 2012 15:41:57 GMT Benut kennis en ervaring van informele zorgverleners. GUID-0DEC9DA479BB4BCEAAC8C05E451AD9F8