Meer lezen

U bevindt zich hier: Home | Nieuwe Werkterreinen | De wijk in | Meer lezen

Meer lezen

5 pluspunten van samenwerking tussen wijkteam en vrijwilligers (externe link)
Uit het onderzoek ‘Sociale (wijk)teams in vogelvlucht’ (Movisie, 2014) blijkt dat slechts twaalf procent van de sociale wijkteams vrijwilligers actief betrekt bij hun werkzaamheden. Een gemiste kans want vrijwilligers kunnen wijkteams helpen bij het efficiënter uitvoeren van hun taken. Wat zijn de pluspunten?

Lees ook het artikel ‘Zonder vrijwilligers geen sociale innovatie’. en ‘De maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven in beeld’

Project ‘Student in de wijk (externe link)
Het gezamenlijke project ‘Student in de wijk’ dat door De Sleutels, DUWO en Libertas Leiden twee jaar geleden is opgestart, is een succes. Inmiddels zijn tien studenten via DUWO gehuisvest in een woning van De Sleutels in Leiden-Noord. En allemaal doen ze naast hun studie vrijwilligerswerk in de wijk onder begeleiding van Libertas.

Lokaal samenwerken in zorg en welzijn (externe link)
Op diverse plekken in Nederland werken vrijwilligersorganisaties al samen en hebben veel voordeel van die samenwerking. Het netwerk LOVZ van Vereniging NOV heeft aan de hand van vier succesvolle samenwerkingsverbanden een handreiking opgesteld.

Kantelen naar informele zorg (externe link)
Succesvolle voorbeelden van interventies en methoden die in verschillende gemeenten worden gebruikt. In deze digitale brochure wordt stilgestaan bij manieren om samen te werken met mantelzorgers, vrijwilligers en netwerken in de breedte.

Gemeenten en vrijwillige inzet (externe link)
Wat zegt de Wmo 2015 over vrijwillige inzet? Hoe kunnen gemeenten vrijwilligers in ongeorganiseerd en georganiseerd verband ondersteunen? De notitie 'Vrijwilliger inzet is de basis' geeft aandachtspunten voor lokaal beleid. De notitie is een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met de VNG en de de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven (externe link)
De Wmo geeft gemeenten de opdracht om vrijwillige inzet en initiatieven van burgers te stimuleren, en om aan te sluiten bij initiatieven die burgers uit zichzelf nemen. In deze publicatie van VWS is dit thema kwalitatief onderzocht in vijf gemeenten. Daarbij werd vooral gekeken naar vrijwillige inzet en initiatieven om anderen te ondersteunen: ‘ondersteuningsinitiatieven’. Inspanningen van gemeentelijke beleidsmedewerkers, welzijnswerkers en van initiatiefnemers en de raakvlakken van deze inspanningen zijn in kaart gebracht.

Zorgvuldige preventieve oplossingen verlagen zorgkosten (externe link)
De MOgroep heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat slim samenwerken in de wijk het welzijn van burgers verhoogt, en zorgkosten verlaagt. Burgers kunnen met de juiste begeleiding (langer) thuis wonen en doen minder snel een beroep op zorgvoorzieningen. Met minder hulpverleners, door meer zelf op te pakken en met de steun van vrienden en familie. Ook heeft de MOgroep advies laten opstellen hoe deze samenwerking gestimuleerd en verankerd kan worden.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.