De wijk in

U bevindt zich hier: Home | Nieuwe Werkterreinen | De wijk in

De wijk in

Zorgorganisaties zoeken voor het welzijnsaanbod steeds vaker naar samenwerking met partijen in de buurt. Niet alleen vanwege de transitie van AWBZ naar Wmo, maar ook omdat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Met buurtactiviteiten blijven zij betrokken bij de samenleving. Maar hoe haal je de samenleving de wijk in? En hoe zet je daar de vrijwilligers in?

Tips voor binnenhalen van vrijwilligers uit de wijk

 1. Ga na wie de bewoners zijn in de buurt. Organiseer een aantal keren een kennismaking op verschillende tijdsstippen met verschillende activiteiten.
 2. Zorg dat er tijdens de kennismakingsactiviteiten medewerkers vrijwilligers aanwezig zijn, die met de buurtbewoners in gesprek gaan. Laat hen vertellen wat er allemaal te doen is en hoe leuk dat is.
 3. Noteer de namen van belangstellenden en bel hen op of mail hen binnen twee weken nadien.
 4. Nodig de belangstellende(n) uit en geef indien gewenst een rondleiding door de locatie. Dat kan een vrijwilliger doen.
 5. Houd een intake-gesprek en vraag wat de buurtbewoner(s) graag zou willen doen.
 6. Match de kandidaat-vrijwilliger aan een bepaalde activiteit of taak die bij zijn of haar wensen en mogelijkheden past.
 7. Zorg voor goede begeleiding bij de uitvoering van de activiteiten en taken. Een ervaren vrijwilliger kan de nieuwe vrijwilliger onder zijn hoede nemen.
 8. Als na verloop van tijd de buurtbewoner(s) is ingeburgerd als vrijwilliger en het bevalt over en weer, vertel over deze match als voorbeeld voor anderen. Zorg bijvoorbeeld dat het een verhaal wordt in de nieuwsbrief.
 9. Geef de buutbewoner(s) ook een rol bij werving van andere buurtbewoners.

Tips voor inzetten van vrijwilligers in de wijk

 1. Bespreek vanuit de visie van de organisatie en de mogelijkheden om voldoende vrijwilligers te vinden en te binden of het wenselijk en haalbaar is dat je vrijwilligers inzet in de wijk.
 2. Laat zien dat je niet zo maar een blik vrijwilligers open kunt trekken om de wijk in te gaan. Probeer niet zo maar personele knelpunten en bezuinigingen op te lossen. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers vraagt het nodige van de organisatie.
 3. Ga na voor wat voor activiteiten je vrijwilligers in de wijk wilt inzetten. Is dat bij cliënten thuis, voor vervoer of klussen of bij activiteiten met diverse groepen cliënten.
 4. Bekijk aan de hand van de Handreiking Verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk wat vrijwilligers moeten weten, kunnen en nodig hebben voor het werk dat ze gaan doen.
 5. Stel vast wie er binnen en buiten de organisatie ervoor gaat zorgen dat vrijwilligers in de wijk goed geïnformeerd en toegerust zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 6. Bespreek de wensen en verwachten vanuit de organisatie(s) en vanuit het perspectief van vrijwilligers met elkaar.
 7. Zorg dat deze taken ook op een goede manier uitgevoerd worden. Maak hierover afspraken met het management en koppel regelmatig terug of het goed loopt of niet.
 8. Blijf daarvoor aan de bel trekken. Houd er rekening dat je daarvoor een lange adem moet hebben. Een goede werkwijze invoeren is een kwestie van volhouden.
 9. Wees helder bij instroom, durf ook nee te zeggen als vooraf al duidelijk is dat de vrijwilliger niet op zijn plek zal zijn.

Meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.