Meer lezen

U bevindt zich hier: Home | Diverse groepen | Vinden en binden | Meer lezen

Meer lezen

CBS: 'Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt’ (externe link)
Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau spelen een belangrijke rol bij het geven van informele hulp. Het percentage vrouwen dat informele hulp heeft gegeven, is hoger (38 procent) dan het percentage mannen (29 procent). Het aandeel informele hulpverleners is het hoogst onder 45- tot 65-jarigen.
Meer over deze en andere feiten in de publicatie van het CBS, ‘Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt’(2015)

Vertrouwen onderbouwen (externe link)
Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair. Buuv.nl en zorgvoorelkaar.nl zijn de bekendste voorbeelden. Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen? Movisie schreef voor bemiddelingswebsites en andere betrokkenen een handreiking met tips om misstanden te voorkomen.

E-learningprogramma Vinden en binden van vrijwilligers (externe link)
Het e-learningprogramma  van MOVISIE leert organisaties op een eenvoudige en aantrekkelijke manier hoe ze de werving en begeleiding van vrijwilligers succesvol kunt aanpakken. In de online cursus bekijk je een video die ongeveer 50 minuten duurt. Hierin worden tussentijds interactieve vragen gesteld waarbij je direct feedback krijgt op de gemaakte keuzes. Ook worden er enkele open vragen gesteld zodat je automatisch de vertaalslag maakt naar de organisatie. Deze antwoorden komen te staan in een persoonlijk actieplan. Hiermee heb je ook direct een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen. Aan het volgen van de cursus zijn geen kosten verbonden.

Bijstandsgerechtigden geven respijtzorg in Spijkenisse (externe link)
In 2011 bracht de gemeente Spijkenisse twee beleidsterreinen bij elkaar, die van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van Sociale Zaken. Het idee was dat vrijwilligers mantelzorgers zouden gaan ondersteunen. Die vrijwilligers waren niet ‘zomaar’ vrijwilligers, maar uitkeringsgerechtigden. Twee vliegen in één klap: mantelzorgers kregen ‘respijtzorg’ en uitkeringsgerechtigden kwamen dichter bij de arbeidsmarkt.

Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg. Kennisuitwisseling over werving en behoud van (nieuwe groepen) vrijwilligers (externe link)
In dit rapport van het Verwey Jonker Instituut (2011) staan uitgebreide tips voor vrijwilligersorganisaties in de zorg, welzijn en sport. Apart is uitgewerkt wat zij binnen hun sector van elkaar kunnen leren bij het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook wat zij kunnen leren van andere sectoren. Nieuwere vormen voor het uitwisselen van praktische kennis, tips en praktijkvoorbeelden, zoals in een LinkedIn-community, komen daarbij aan bod.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.