EVC-methode voor vrijwilligers bewezen effectief

U bevindt zich hier: Home | Diverse groepen | Vinden en binden | EVC-methode

EVC-methode voor vrijwilligers bewezen effectief

Afbeelding bij EVC-methode voor vrijwilligers bewezen effectief

Door de methode Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties (EVC-A) krijgen vrijwilligers inzicht in en erkenning voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en stimuleert de verdere ontwikkeling van deze vrijwilligers, zo blijkt uit een effectonderzoek van het Trimbos-instituut bij 25 uiteenlopende praktijkorganisaties.

De resultaten van dit effectonderzoek werden op 17 juni 2013 gepresenteerd tijdens de conferentie Competenties in beeld en staan ook beschreven in de publicatie 'Bewijs gevonden' (externe link).

‘Organisaties die hun (kwetsbare) vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden, hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking.’
 

Uitkomsten onderzoek

Na zes maanden bleek dat de deelnemers in de EVC-A groep vooral meer zelfvertrouwen hadden gekregen en meer inzicht in hun eigen competenties: op deze twee aspecten was in de EVC-A groep een sterkere verbetering te zien dan in de vergelijkingsgroep. Op de twee andere indicatoren van empowerment (‘eigen kracht’ en ‘hoop’) was geen positief effect te zien. Hetzelfde geldt voor kwaliteit van leven. Na een jaar was geen effect (meer) zichtbaar, ook niet op zelfvertrouwen en inzicht in de eigen competenties.
 

Effect EVC-methode

Het zelfvertrouwen en het inzicht in eigen competenties neemt aantoonbaar toe. Voor de deelnemers die de methode helemaal afronden, is het positieve effect ook te zien op empowerment en hoop en is het effect ook na een jaar nog zichtbaar. De deelnemers zijn enthousiast en bevestigen de veronderstelde werking van de methode. Begeleiders geven aan dat de methode EVC-A (externe link) stimuleert om de positieve kanten van de vrijwilligers te ontdekken. Organisaties die hun (kwetsbare) vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden, hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking.   
 

Eigen kracht en meedoen

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid, meedoen. Allemaal termen die in de hedendaagse ontwikkelingen in het sociale domein gemeengoed zijn. Duidelijk is dat meer kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben hen te faciliteren en op weg te helpen. Het is een investering waard, want een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld. EVC-ontwikkelaar Marjet van Houten: 'Mensen worden zich bewust van wat ze wél kunnen en verzamelen op systematische wijze bewijzen van hun vaardigheden en talenten. Daar laten ze tenslotte een onafhankelijke derde naar kijken en een strik omheen doen. De kracht van de interventie zit in het proces. Het resultaat, het certificaat, is de kers op de taart.'
 

Eigen kwaliteiten

EVC is heel geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding. Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen ontwikkeling. EVC is laagdrempelig, de methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden is de uitvoering niet duur. En, misschien wel het belangrijkste kenmerk, EVC brengt mensen in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten.
 

Inzicht in sociale interventies

'Bewijs gevonden' is uitgevoerd in opdracht van MOVISIE in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ (externe link). Vragen die in dit programma gesteld worden zijn: Wat is de effectiviteit van in de sociale sector toegepaste methoden? Welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten te komen wat wel of niet werkt? Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
Lees meer over de methode EVC-procedure vrijwilligerscompetenties (externe link) in de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.