Meer lezen

U bevindt zich hier: Home | Grenzen | Grenzen verschuiven | Meer lezen

Meer lezen

‘Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg’ (pdf). Vilans, maart 2016, Cecil Scholten
Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de deze week verschenen notitie ‘Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg’ beschrijft Vilans de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de zorg. De belangrijkste aanbeveling: zorg voor een cliënt blijft maatwerk. Wees open en helder in communicatie en verken gezamenlijk grenzen. Dan kunnen beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers samen veel betekenen voor de kwaliteit van leven van de cliënt.

Onderzoek SCP (externe link)

  • Vrijwilligers doen vooral aan welzijn en minder aan zorg.
  • Vrijwilligers hechten aan waardering en ondersteuning; bij zwaardere cliëntgroepen is goede matching en ondersteuning essentieel.
  • Als meer mensen ‘verleid’ worden tot vrijwilligerswerk kan het aanbod toenemen.

Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek ‘Hulp geboden. Een verkenning van mogelijkheden en grenzen  van (meer) informele zorg’ (SPC, 2014). Het onderzoek is voorafgegaan door een literatuurstudie (Informele zorg in Nederland; een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg) die in 2013 verscheen en zal worden vervolgd door een kwantitatieve studie die eind 2015 verschijnt.

Onderzoek UvA: "Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?"
Er zijn minder middelen beschikbaar voor de inzet van professionals en de gedachte is dat dit kan worden opgevangen met een grotere inzet van vrijwilligers. De vraag is echter of die veronderstelling juist is en wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van het werk. In het onderzoeksprogramma van Platform31 is hier onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met een aantal gemeenten en andere partijen: “Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’ (2014).
Meer informatie vind je op de website van Platform31 (externe link) en op de website Sociale Vraagstukken (externe link).

Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers? (externe link)
In de thuiszorg, in buurthuizen, in de dagbesteding, bij opvoedondersteuningen en de wijkaanpak worden beroepskrachten steeds vaker vervangen door vrijwilligers. Maar in hoeverre zijn beroepskrachten en vrijwilligers uitwisselbaar? Lees dit artikel van onder meer Lucas Meijs, hoogleraar 'Strategische Filantropie & Vrijwilligerswerk'. 

Een solide basis. Onderzoek naar vrijwilligerswerk en verantwoorde zorg (pdf). C. Scholten en R. van Overbeek, Vilans 2009. 
Zorgorganisaties zien nieuwe mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten om zo verantwoorde zorg te bieden aan ouderen en mensen met een beperking. Dat blijkt uit het onderzoek naar vrijwilligerswerk en verantwoorde zorg. Een van de conclusies is ook dat vrijwilligers vaak onderaan in de hiërarchie van zorgorganisaties staan. Daardoor voelen vrijwilligers zich te weinig serieus genomen en ondergewaardeerd. Verantwoorde zorg biedt kansen om dat te veranderen.

Meer dan ooit een helpende hand (pdf). T. Boersma, mei 2011.
Rapport wijst uit dat invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP) het werk van vrijwilligers in de ouderen– en gehandicaptenzorg beïnvloedt. Het gaat vooral om extra welzijnsactiviteiten en hand- en spandiensten. Tyrza Boersma, stagiaire aan de  Vrije Universiteit Amsterdam, onderzocht in opdracht voor Zorg Beter met Vrijwilligers in verschillende zorgorganisaties wat voor invloed de invoering van zorgzwaartepakketten op het werk van vrijwilligers in de zorg heeft.

Lees het weblog van Cecil Scholten over het thema 'Grenzen verleggen'

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.