Informele zorg en ondersteuning in de langdurende zorg: wat zijn de kosten en baten?

U bevindt zich hier: Home | Business case Informele zorg

Informele zorg en ondersteuning in de langdurende zorg: wat zijn de kosten en baten?

4 juli 2013

Meer informele zorg en ondersteuning van ouderen door familie, mantelzorgers en vrijwilligers wordt gezien als een van de oplossingen om de sterk stijgende zorgkosten te beteugelen. Informele zorg en ondersteuning levert zorgorganisaties dan ook veel op. Niet alleen in termen van ‘extra handen’; ook als het gaat om verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen, en betere afstemming tussen oudere en zorgmedewerker.

Tegelijk kost de inzet van familie, mantelzorgers en vrijwilligers zorgorganisaties ook tijd en geld. Hoe staat het met de verhouding tussen kosten en baten? Loont een investering in meer informele zorg? Vilans maakte er met zes organisaties voor intramurale ouderenzorg een business case van. Het model hiervoor is vanaf nu ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar.

In de praktijk ontwikkeld

Vilans ontwikkelde het model voor de business case samen met zes organisaties voor intramurale ouderenzorg. De organisaties benoemden hun investeringen op de verschillende terreinen. Naast tijdsbesteding van personeel werden ook materiële kosten in kaart gebracht, zoals kosten voor bijeenkomsten of vergoedingen voor vrijwilligers. Met het model werden naast deze investeringen ook de opbrengsten inzichtelijk.

Conclusies uit de praktijk

Welk beeld rees op uit de business cases van de zes zorgorganisaties? Uit de cijfers van deze organisaties kwam naar voren dat de investering in mantelzorgers, familie en vrijwilligers tussen de € 2.300 en € 3.600 per cliënt per jaar bedraagt. De baten blijken navenant. Het belangrijkste voordeel is dat informele zorgverleners aanwezig zijn zonder op de loonkosten te drukken, maar wel taken uitvoeren en kunnen overnemen. Gemiddeld komt het neer op 5 tot 10 uur per week aandacht en ondersteuning per cliënt.

De participatie van informele zorgverleners blijkt ook goed voor het personeel zelf. Het leidt tot daling van het ziekteverzuim, minder personeelsverloop en een prettiger werkklimaat. Ook op mantelzorgers & familieleden en op vrijwilligers is de samenwerking van positieve invloed. Zij voelen zich meer gewaardeerd en gehoord, en dat versterkt hun inzet. En niet in de laatste plaats is het van toegevoegde waarde voor cliënten, die meer kwaliteit van leven ervaren.

Bewuster investeren

Beleid ontwikkelen rond het samenspel met informele zorg betekent voor zorgorganisaties dat zij bewust keuzes moeten maken waar zij wel en niet op inzetten. De business case helpt zorgorganisaties hun beleid goed te onderbouwen en hiervoor draagvlak te creëren, zowel bij bestuurders, managers en medewerkers als bij cliënten(vertegenwoordigers), mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Gratis verkrijgbaar

De business case Mantelzorg & Familieparticipatie en Vrijwilligerswerk is gratis verkrijgbaar op www.vilans.nl. Zorgorganisaties kunnen hiermee zelf aan de slag. Voor organisaties die daar behoefte aan hebben, biedt Vilans advies en ondersteuning op maat.
Zorgorganisaties kunnen hun resultaten meer betekenis geven door ze te vergelijken met de resultaten van de zes zorgorganisaties die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de business case.

Kennismakingsworkshop

Op 2 september 2013 organiseert Vilans een kennismakingsworkshop over de Business case Informele zorg voor zorgorganisaties. Deze vindt plaats van 13.30 tot 16.00 uur in Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Business case Informele zorg kunt u contact opnemen met Vilans-adviseurs Cecil Scholten, c.scholten@vilans.nl en Marco van Putten m.vanputten@vilans.nl.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Vilans, Cecil Scholten, telefoon (030) 789 24 11, e-mail c.scholten@vilans.nl, Marco van Putten, telefoon (030) 789 2506, e-mail m.vanputten@vilans.nl of de communicatieadviseur: Mariët Remie, (030) 789 25 78, e-mail m.remie@vilans.nl. Zie ook www.vilans.nl.

Vilans, kenniscentrum langdurende zorg
Catharijnesingel 47 | Postbus 8228  | 3503 RE Utrecht |  030 789 2300 |  www.vilans.nl|

Plaats het getal '794' in onderstaand controle veld.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.