Meer lezen

U bevindt zich hier: Home | Beleid & Organisatie | Organisatie & coördinatie | Meer lezen

Meer lezen

Welzijn en vrijetijdsbesteding 'nieuwe stijl'

Het werk van activiteiten- en persoonlijk begeleiders in de ouderen- en gehandicapten-sector is volop in beweging. De ontwikkelingen in de zorg gaan ook niet aan het welzijnswerk en de vrijetijdsbesteding voorbij. Dat betekent een mogelijke nieuwe rol voor activiteitenbegeleiders. Wat heeft de toekomst voor hen in petto? Hoe ziet de organisatie van welzijn en vrijetijdsbesteding ‘nieuwe stijl’ eruit?

Welzijn en vrijetijdsbesteding 'nieuwe stijl' (pdf)

Onderzoeksrapport Binden vanuit de basis

Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector staan minder onder druk. De coördinatoren hebben nog wel veel taken op hun bord. Zoals het opstellen van een actueel vrijwilligersbeleid, waar ze nauwelijks aan toekomen. Ook het opzetten van projecten met externe partijen als scholen, overheden, welzijnsorganisaties en bedrijven kost veel tijd. De uren die coördinatoren tot hun beschikking hebben, wisselen sterk, evenals hun functieniveau. Dit blijkt uit het rapport ‘Binden vanuit de basis. Onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties’ van Vilans en MOVISIE.

Rapport Binden van uit de basis (pdf)

Enkele belangrijke cijfers uit het rapport:

Functieniveau en taken

 • Ruim een derde (36%) 1 van de coördinatoren heeft een functie op MBO niveau (40, beroepsprofiel AGORA, Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk), eveneens een derde(35%) op HBO niveau (45) en 15% op HBO+ niveau (50).
 • Een derde (29%) van de coördinatoren bekleedt geen andere functie. De rest combineert de functie wel. Het merendeel met activiteitenbegeleiding.
 • Een kwart (23%) van de coördinatoren houdt zich bezig met beleidszaken.
 • De taken van een coördinator vrijwilligerswerk liggen voornamelijk op het terrein van ‘organiseren’, maar ook ‘ontwikkelen’ en ‘coördineren’ wordt vaak genoemd. ‘Ondernemend vrijwilligerswerk’ is minder aan de orde.
 • Bij 68% van de respondenten zijn er contactpersonen voor vrijwilligers op de werkvloer.

Uren en aantal vrijwilligers

 • Een relatief hoog percentage van de respondenten geeft aan slechts 0-4 uur per week beschikbaar te hebben voor de coördinatietaken (21%).
 • Eveneens 21% heeft 13 tot 18 uur tot zijn of haar beschikking voor coördinatie van het vrijwilligerswerk.
 • Meer dan de helft van de coördinatoren (53%) coördineert tussen de 51 en 200 vrijwilligers.
 • Een vijfde (19%) coördineert meer dan 300 vrijwilligers.

Vrijwilligersraad

 • 84% van de respondenten geeft aan dat er geen vrijwilligersraad is binnen de organisatie.
 • Slechts bij 12% van de respondenten is er wel een vrijwilligersraad.
 • 4% heeft het wel geprobeerd, maar er bleek geen animo voor en 19% wil alsnog een raad gaan opzetten.

Veranderingen en tevredenheid

 • De functie coördinator vrijwilligerswerk is bij 28% veranderd door bezuinigingen de afgelopen twee jaar, bij 35% vanwege belangrijke beleidswijzigingen van de organisatie en bij 19% door de invoering van zorgzwaartepakketten.
 • Top vier van veranderingen in de taken: meer tijd kwijt aan coördinatie van geleide vrijwilligers (53%), meer tijd kwijt aan werving nieuwe vrijwilligers (42%), een groter takenpakket (41%) en meer overleg en coördinatie met externen (37%).
 • 61% van de respondenten is tevreden met de huidige invulling van functie coördinator vrijwilligerswerk, 31% is ontevreden.
 • Wat hebben coördinatoren nodig om de coördinatie van vrijwilligers te verbeteren? Top vier: meer uren voor de coördinatie van vrijwilligers (50%), meer draagvlak in de organisatie (39%), meer uitvoerende ondersteuning (36%) en scholing voor de coördinator (35%).

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.