Zorg Beter met Vrijwilligers stimuleert integrale samenwerking met vrijwilligers

U bevindt zich hier: Home | Zorg Beter met Vrijwilligers stimuleert integrale samenwerking met vrijwilligers

Zorg Beter met Vrijwilligers stimuleert integrale samenwerking met vrijwilligers

7 december 2012

Vandaag is het Nationale Dag van de Vrijwilligers, de dag waarop er speciale aandacht is voor vrijwilligerswerk en vrijwilligers. Terecht, want vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker, zeker in de zorg.

Vilans en MOVISIE stimuleren de integrale samenwerking met vrijwilligers in de zorg door de uitvoering van het project Zorg Beter met Vrijwilligers. Financier Fonds NutsOhra is nauw betrokken bij dit project.

Pionierswerk

‘Om het vrijwilligerswerk in de langdurende zorg toekomstbestendig te maken, moet het een vaste plek krijgen in de zorgorganisaties’, staat in de VWS-beleidsbrief van 29 maart 2012. Binnen het programma Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 creëren vijftien zorgorganisaties die vaste plek nu al. Per organisatie mogen zij € 10.000 besteden aan trainingen, begeleidingsuren en pr-materiaal. Zo krijgen vrijwilligers en hun werkzaamheden een stevig verankerde plek in die organisaties. De resultaten van hun pionierswerk komen volgend jaar beschikbaar voor alle andere zorgorganisaties.

Zorg Beter met Vrijwilligers

Het programma Zorg Beter met Vrijwilligers leverde in de eerste fase veel kennis en ervaring op over het werken met vrijwilligers in de langdurende zorg. In het vervolgproject - Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 - implementeren en borgen vijftien organisaties de behaalde resultaten uit fase 1. Dat blijkt beter te gaan als de coördinatoren vrijwilligerswerk een andere rol innemen. Minder ‘hands on’ en meer strategisch en procesmatig werken. Aandacht voor en begeleiding van vrijwilligers tijdens de werkzaamheden wordt een taak voor alle medewerkers én van het management.

Vijf actuele thema’s

Elk van de deelnemende organisaties in fase 2 focust, met begeleiding door Vilans en MOVISIE op één van de vijf thema’s:
1. Beleid en organisatie.
Opstellen van een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid en aanpassen van de organisatiestructuur met duidelijke verdeling van taken om dit beleid adequaat uit te voeren en aan te sturen.
2. Diverse groepen.
Expliciet inspelen op verschillende (groepen) vrijwilligers die er zijn, zoals re-integranten, maatschappelijke stagiaires en mensen met een beperking die vrijwilligerswerk willen doen. Deze groepen vragen om een eigen begeleiding en hebben verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen.
3. Grenzen aan vrijwilligerswerk.
Op zoek naar de grenzen aan vrijwilligerswerk. Juridische en wettelijk zijn er geen belemmeringen. Wel zorgen voor goede instructies en duidelijke afspraken. En bekijken waar het mogelijk en wenselijk is om grenzen te verleggen.
4. Samenwerking.
Zorgen voor goede communicatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten op basis van wederzijds respect en waardering. Met ruimte voor creatieve ideeën en uitwisseling van actuele informatie en signalen. Op die manier kunnen zowel vrijwilligers als medewerkers prettig en optimaal functioneren.
5. Nieuwe werkterreinen.
Inspelen op de groeiende diversiteit in taken van vrijwilligers en de terreinen waarop ze actief. Bijvoorbeeld vrijwilligers die de rol van ‘maatje’ vervullen, die ondersteunen in kleinschalige woonvormen of het levensverhaal van een cliënt optekenen. Ook familie kan een rol als vrijwilliger spelen.

Kennis voor elkaar

Uitgangspunt van Zorg Beter met Vrijwilligers is dat de deelnemers kennis en ervaring uitwisselen en zo leren van elkaar. Hiervoor kent het programma diverse bijeenkomsten om materialen en kennis te delen en dieper op de vraagstukken in te gaan. Deze kennis en ervaringen komen in de vorm van handreikingen, checklists en korte films beschikbaar via internet en via trainingen. In november 2013 is er een groot congres waar alle resultaten, werkwijzen en materialen gepresenteerd worden.

Meer weten

Ervaringsverhaal Vitalis Zorg Groep: verbeteren van de communicatie tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers (pdf)

Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is actief op internet:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Cecil Scholten, c.scholten@vilans.nl of met Jolanda Elferink, j.elferink@movisie.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.