Meer contact met mantelzorgers

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | Meer contact met mantelzorgers

Meer contact met mantelzorgers

17 december 2013

Wanneer de oudere minder goed in staat is de zorg zelf te organiseren, komt overleg tussen verschillende hulpverleners weinig voor, en dan vooral tussen ‘centrale’ mantelzorgers enerzijds en verzorgenden en verpleegkundigen anderzijds. Vaak hebben mantelzorgers behoefte aan meer contact met professionele hulpverleners om informatie over de zorg uit te wisselen. Dat is een van de conclusies  van het onderzoek  ‘Samen zorgen voor thuiswonende ouderen’ van de Vrije Universiteit dat afgelopen week verscheen.

Weinig alternatieven voor zorg besproken

De onderzoekers signaleren dat als ouderen zorg nodig hebben er weinig alternatieven voor de zorg besproken worden. In ruim een derde van de zorgnetwerken komt de opname in een verzorgings‐ of verpleeghuis wel aan de orde. Maar meestal wordt dit door ouderen en mantelzorgers niet gezien als een wenselijk alternatief.

Sociale netwerk beter in kaart brengen

Yvonne de Jong, expert Familieparticipatie van Vilans: ‘Uit het onderzoek blijkt ook dat inwonende mantelzorgers vaak wel in beeld zijn bij hulpverleners, maar anderen niet. Het is belangrijk dat hulpverleners het sociale netwerk goed in kaart brengen: uitwonende kinderen, familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Zij zijn vaak niet in beeld bij de thuiszorg, maar juist zij zullen in de nabije toekomst een groter aandeel in de langdurige zorg moeten leveren.’

Digitale communicatie weinig gebruikt

Het contact ontbreekt vooral met mantelzorgers die niet inwonen bij de zorgvrager. Het onderzoek signaleert ook dat er (nog) relatief weinig gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie, bijvoorbeeld via email, een digitaal netwerk op internet of sociale media. Lees tips voor het gebruik van digitale communicatie bij Communicatie bij het thema Familieparticipatie op de website Zorgvoorbeter.nl.

Samenspelscan verbetert samenwerking

Om te achterhalen welke verbeteringen nodig zijn om het samenspel tussen familie en medewerkers te optimaliseren, is door het Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkingsverband tussen Vilans en MOVISIE de Samenspelscan ontwikkeld.

Meer informatie

Download het document Samen zorgen voor thuiswonende ouderen: onderzoek naar de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg.(pdf)

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

  • Mevrouw Heer

zorgbetermetvrijwilligers.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.